پردازگرافيک

تبلیغات در نقطه فروش ، نوعی تبلیغات موثر است

ATL (Above the Line): نوعی از تبلیغات است که توسط رسانه های جمعی به مخاطبین عرضه می شود و برای سطح گسترده ای از مخاطبین به نمایش در می آید. انواع آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی، رادیویی، نشریات کثیرالانتشار و بیلبوردها جزء این دسته هستند. BTL (Below the Line): تبلیغاتی است که بطور مستقیم به مخاطب ارائه می شود، مانند تبلیغات در محل فروشگاه ها. این نوع تبلیغات با اینکه مخاطبین کمتری نسبت به تبلیغات ATL دارد ولی با کاهش چشمگیر در هزینه تبلیغات، موجب ماندگاری و اثر بخشی بیشتر نیز می شود.در واقع وظیفه این نوع از تبلیغات، ترغیب مشتری به خرید محصول در همان محل فروش است. تبلیغات BTL به دو بخش کلی نقطه فروش POS (Point of Sale) و نقطه خرید POP (Point of Purchase) تقسیم می شود. POS به تمهیدات تبلیغاتی گفته می‌شود که در نقطه فروش مانند صندوق فروشگاه یا نزدیک آن دیده می‌شوند. POP مفهوم وسیع‌تری دارد و به تمام تمهیدات تبلیغاتی در کل فروشگاه تا نقطه فروش اطلاق می‌شود.

خدمات

به نظر می رسد مورد مد نظر شما را نمی توان یافت. ممکن است با جستجو به نتیجه برسید.